ikona - hlava

autismus

Podporujeme rodiny a instituce pečující o osoby s poruchou autistického spektra a šíříme osvětu mezi pedagogy a studenty.

ikona - hlava

vzdělávání

Pro děti a mladé lidi zajišťujeme programy umožňující smysluplný rozvoj talentu v oblasti, o kterou projevují zájem, nehledě na jejich materiální zázemí.

„Bezbrannost dětí s autismem a zároveň jejich úžasná přímost je něco, co se musí ochraňovat. Bez naší dopomoci to nejde, ale věřím, že s ní tyto děti dokáží téměř cokoliv."

Jana Řeháková