Příběh pomoci

Další příběhy pomoci

Dětské úsměvy jsou nejlepší odměnou

Každý rok si 2. dubna připomínáme Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD). Celý měsíc pak probíhá spousta osvětových akcí na pomoc porozumění tomuto postižení, lidé a firmy po celém světě, i v České republice, se zapojují do řady charitativních aktivit.

Poznat ty, kteří chtějí vyjádřit podporu dětem a dospělým s autismem, není tak těžké. Budovy firem se symbolicky osvěcují modrým světlem, lidé si na sebe berou modré oblečení. A do modrých barev se oblékla i naše nadace VIGO Foundation.

Pro ABA centrum, které pomáhá dětem s poruchou autistického spektra (PAS) a pracuje na jejich rozvoji, jsme v sobotu 1. dubna uspořádali odpoledne plné her a zábavy. Dobrovolníci z řad zaměstnanců skupiny VIGO neváhali a věnovali svůj čas, aby udělali tuto akci jedinečnou. Někteří se doslova přes noc naučili nemožné – například mistrovsky modelovat z balonků nejrůznější zvířátka nebo vytvářet obrovské bublifukové bubliny.

Mohli jsme tak v krásném slunečném dni společně strávit pohodové chvíle a pozorovat, jak si děti s PAS radostně užívají jednotlivé atrakce, aniž by musely někde čekat dlouhé fronty a nechat se odstrkovat ostatními dětmi. Podívat se na nás přišel i Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, se svými kolegy. Krátce jsme je seznámili s problematikou autismu a k našemu velmi milému překvapení jsme hned na místě přišli na spoustu nápadů, které bychom mohli v budoucnu realizovat.

Video a fotografie