Příběh pomoci

Další příběhy pomoci

Podpořili jsme ABA centrum, s.r.o.

Od roku 2016 spolupracujeme s ABA centrem, s.r.o., vedeným Katrin Telín. 
Pro ABA centrum jsme nejprve vyráběli materiály používané při terapiích, opatřili jsme výukové karty a také jednorázově finančně podpořili terapii pro děti s PAS z rodin, které byly ve složité finanční situaci.
Začátkem roku 2017 nás Katrin Telín požádala, abychom ABA centrum znovu finančně podpořili a umožnili tak neziskové organizaci Global Autism Project (https://www.globalautismproject.org) pomoci centru v jeho rozvoji, v nastavení procesů v něm a zdokonalení průběhu terapií aplikované behaviorální analýzy. Spojení velmi profesionální práce paní Telín a Global Autism Project je zárukou, že ABA centrum bude místo, kde se bude poskytovat ABA terapie na velmi vysoké profesionální úrovni.
Tento projekt s radostí podporujeme. Věříme, že to má obrovský smysl a že tak vzniká místo, kde lidé s autismem najdou tu správnou intervenci a pomoc. 
Projekt probíhá od ledna 2017 do listopadu 2018 a lidé z Global Autism Project už Prahu několikrát navštívili. Celkem proběhne za naší podpory 6 návštěv tvořených týmy velmi zkušených behaviorálních analytiků.

Celková částka:

616 000 Kč

  • Výroba materiálů pro terapie
  • Opatření výukových karet
  • Jednorázová podpora pro děti s PAS z rodin ve složité finanční situaci
  • Finanční podpora spolupráce s GAP