Příběh pomoci

Další příběhy pomoci

Nadace VIGO pomohla v Šumperku

Když se řekne Šumperk, hned se nám všem vybaví krásných pět let, během nichž jsme pomáhali speciální škole v Šumperku a také organizaci Dětský klíč Šumperk, o.p.s., které se starají o děti s autismem.

Vybaví se nám to takhle živě, protože jsme pro děti organizovali vánoční besídky, byli jsme s nimi ve velmi intenzivním kontaktu, kdy my jsme znali všechny třídy a ony znaly zase nás. Věděli, že se blíží Vánoce a že se zase uvidíme. V roce 2011 jsme začali spolupráci první vánoční besídkou a v roce 2016 jsme se vánoční besídkou rozloučili, abychom mohli působit zase dál.

Udělali jsme to ale až v okamžiku, kdy jsme si byli jistí, že jako nadace pro tuto školu víc udělat nemůžeme. Posuďte sami podle výčtu v pravém sloupci, jak byla tato léta intenzivní a co všechno se zvládlo udělat. Tímto zdravíme Šumperk, nikdy na vás nezapomeneme!

Celková částka:

1 407 066 Kč

  • 1 výlet pro děti
  • 1 dětské hřiště
  • Vybavení školy didaktickými pomůckami a iPady včetně školení na ně
  • Rekonstrukce interiéru tříd a jejich vybavení
  • 6 krásných vánočních besídek, vždy na jiné téma