Projekt vzdělávání

O projektu vzdělávání

Pro úspěšnou
cestu životem

Pomáháme mladým lidem najít vlastní cestu, být na ní úspěšní a tvořit pozitivní dopad na svět. V každé fázi jejich osobního rozvoje pomáháme zodpovědět klíčové otázky, poskytnout inspiraci, dovednosti a zkušenosti formou interaktivních setkání, workshopů a tréninků. Věříme v propojování světa vynikajících lidí z různých oborů s talentovanými mladými lidmi s potenciálem a chutí se rozvíjet.

V rámci projektu vzdělávání je naším cílem propojit studenty, učitele a ředitele škol s kapacitami z jednotlivých oborů.

Chceme jim umožnit:

  • setkat se se zkušenými odborníky,
  • otevírat různá témata a diskutovat o nich jak individuálně, tak ve skupinách,
  • uvažovat o svém povolání, rozvíjet to, co je baví a v čem jsou dobří,
  • prožít konkrétní profesi „na zkoušku“,
  • vytvářet si nové kontakty a vazby s potenciálními zaměstnavateli,
  • navazovat nová přátelství a sdílet své zkušenosti mezi sebou.

Aspen Young
Leaders Program

Spolupracujeme s Aspen Institute Central Europe, který je zaměřen na talentované lídry ve věku 20 až 40 let. V rámci Aspen Young Leaders programu podporujeme výměnu zkušeností mladých lídrů z různých oborů a zemí střední Evropy a jejich další inspiraci a rozvoj v oblasti leadershipu postaveného na pevných hodnotách.

Pavel Řehák navíc aktivně působí jako člen Správní rady Aspen Institutu a podílí se na jeho dalším rozvoji v rámci střední a východní Evropy.

Aspen Young Leaders program je příležitost pro inspiraci a výměnu zkušeností mladých lídrů v oblasti businessu, umění, státní správy a neziskových organizací. Zároveň je to šance potkat lidi, kteří podobnou cestou prošli o několik let dříve, a získat od nich jejich pohled, zkušenosti a poučení z chyb a úspěchů.