Příběh pomoci

Další příběhy pomoci

Nadace VIGO pomohla Domovu Radost v Merklíně

Na jaře 2015 jsme byli osloveni Diakonií ČCE – středisko západní Čechy, jestli bychom se mohli podílet na obnově vodního zdroje a rekonstrukci ČOV pro Domov Radost, Merklín. Nevěděli jsme, o co se jedná, a tak jsme se byli v tomto domově podívat.

Zjistili jsme, že v krásném kraji za Plzní je skupina úžasných lidí, kteří se starají o dospělé lidi s autismem. Když jsme viděli, jak krásný přístup mají pečující o klienty tohoto domova, nemohli jsme jinak, než tento projekt podpořit. Bylo pro nás šokující slyšet, že voda, která když v domově teče, tak jen za splnění několika podmínek, od četnosti srážek až po téměř kouzelnickou práci pánů, kteří dokáží vodu ve staré čističce udržet na určité úrovni. Poté nám bylo sděleno, že jsou chvíle, kdy pečující personál chodí pro vodu do bazénu na zahradě, aby tak mohlo být používáno WC.

Slyšet, že je něco takového dnes ještě vůbec možné, nás utvrdilo v tom, že naše pomoc je víc než namístě. Tím začala velmi milá spolupráce s Diakonií. S obrovskou radostí můžeme sdílet s Domovem Radost fakt, že 20. října 2016 byla slavnostně otevřená nová čistička odpadních vod a my jsme tak mohli spolu s dalšími podporovateli, lidmi z Domova Radost, lidmi z Diakonie a s mnoha dalšími oslavit tento den a ochutnat průzračnou vodu, která neteče už jenom v období dešťů.

Celková částka:

378 000 Kč

  • Získali jsme certifikát borce
  • Lidé z Direct pojišťovny a Expensy vysportovali pro Domov Radost 78.000 Kč (každý kilometr byl za 5 Kč)

Video