Příběh pomoci

Další příběhy pomoci

Společné vánoce 2017

Naše nadace uspořádala 7. prosince 2017 v Konferenčním centru v Praze vánoční večírek. Na večírku se setkaly děti s autismem a děti zaměstnanců skupiny VIGO. Bylo krásné pozorovat děti, které se nehodnotí a nerozlišují se podle toho, kdo má PAS a kdo ne. Světy dětí neurotypických a dětí s PAS, které my dospělí máme tendenci vnímat odděleně, se automaticky propojily v jeden kouzelný svět dětský.  Užili jsme si krásné odpoledne, lovili jsme ryby, zavírali se do bublin, soutěžili jsme a k tomu jsme si s rodiči dali výborné občerstvení a vánoční svařené víno. 
Obrovský dík patří zaměstnancům Direct pojišťovny a Direct finance. Zapojili se výrobou ozdob, pečením dobrot i pomocí s přípravou a organizací večírku.

Video