Projekt autismus - ABA

ABA terapie

Práce s lidmi s PAS
má smysl.

Ačkoliv současná medicína nedokáže autismus vyléčit, je možné terapeutickou prací život lidí s PAS výrazně zlepšit – učinit ho klidnějším a spokojenějším. Jedním z intervenčních přístupů, které přinášejí v tomto ohledu velmi dobré výsledky, je aplikovaná behaviorální analýza (zkráceně ABA).

Jak ABA terapie funguje?

Aplikovaná behaviorální analýza vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak ho modifikovat.

ABA je přísně individuálně sestavený program, je systematická, intenzivní a učí dítě s PAS modifikovaným vzorcům chování, novým dovednostem ve všech oblastech vývoje způsobem, který je pro tyto děti přijatelný a uchopitelný. Využívá efektivní strategie na posílení a udržení vhodných dovedností a chování, zároveň uplatňuje strategie na eliminaci nebo transformaci chování a projevů nežádoucích. Aplikovatelná je bez věkového omezení, její metodikou lze pracovat od nejútlejšího věku.

 Velikou předností ABA je to, že nijak nediskriminuje...

Velikou předností ABA je to, že nijak nediskriminuje, co se věku a stupně postižení týče. Znamená to, že je možné pomocí ABA pracovat se všemi dětmi všech věkových kategorií. Certifikovaní terapeuti jsou natolik zkušení, že dosáhnou pokroku i u hodně symptomatických případů. Ne náhodou je studium ABA tak náročné, dlouhodobé, vyžadující obrovské množství hodin praxe.

Příkladem za všechny je snad případ Seana, chlapce s poruchou autistického spektra, který byl velmi symptomatický a pomocí ABA udělal obrovský pokrok. Pokrok, který možná jednou bude mít své mantinely a už nepůjde dál, ale to je život. To hlavní je, že jej ABA posouvá kupředu a je úplně jedno jak rychle. Posuďte sami.

Přesvědčivost dosažených výsledků aplikované...

Přesvědčivost dosažených výsledků aplikované behaviorální analýzy, podpořené četnými studiemi (EBM), vedla v USA k zahrnutí této intervence do úkonů hrazených dětem ze zdravotního pojištění, a to již od pozitivního screeningu na PAS buď v 18, nebo 24 měsících. Praxe ABA je podložena výsledky více než padesátiletého vědeckého výzkumu.

Intenzivní program v domácím prostředí je doporučován v rozsahu 25 až 40 hodin týdně. Později se techniky ABA uplatňují v jakémkoli jiném přirozeném prostředí (hřiště, obchod, mateřská škola, škola apod.). Domácí program je veden ABA terapeutem – behaviorálním analytikem v úzké spolupráci s rodiči.

Pozice a kompetence...

Pozice a kompetence.

Behaviorální analytik  – BCBA (Board Certified Behavior Analyst)  – držitel mezinárodní certifikace udělované BACB (Behavioral Analysis Certification Board – www.bacb.com) na základě absolvování postgraduálního akreditovaného studia, úspěšného složení závěrečného testu a splnění 1500 hodin supervidované praxe. Analyzuje klienta, sestavuje a modifikuje individuální plány, vede a superviduje BCaBA, RBT.

Asistent Behaviorálního analytika – BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst). Pracuje s klientem samostatně pod supervizí  behaviorálního analytika – BCBA, je oprávněn supervidovat registrovaného behaviorálního technika – RBT.

Registrovaný behaviorální technik – RBT (Registered Behavior Technician). Pracuje s klientem na naplnění jeho individuálního plánu, pracuje  s klientem pod supervizí BCBA nebo BCaBA . Není oprávněn sestavovat či modifikovat individuální plán.

Behaviorální analytik – BCBA, asistent behaviorálního analytika – BCaBA a registrovaný behaviorální technik – RBT jsou povinni celoživotně doplňovat vzdělání v oboru, obnovovat a prodlužovat dosaženou certifikaci.

Behaviorální analytiky, asistenty behaviorálních analytiků a registrované behaviorální techniky s dosaženou mezinárodní certifikací ze všech zemí světa lze najít na www.bacb.com.

Jsou vázáni Etickým kodexem BACB – česká verze ke stažení na  http://bacb.com/ethics-code/.

Zdroj:  www.csaba.cz

Podporujeme ABA terapeuty

Pro nás v nadaci VIGO je klíčové, aby naše pomoc měla dlouhodobý efekt. Proto podporujeme studenty a terapeuty, kteří se na ABA chtějí ve svém profesním životě zaměřovat.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí zájemcům o Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) možnost přihlásit se ke studiu ABA, které je akreditováno mezinárodním výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků – Behavior Analyst Certification Board (BACB).

Číst více

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí zájemcům o studium Aplikované behaviorální analýzy (ABA) možnost přihlášení se k základnímu přípravnému kurzu pro registrované behaviorální techniky (RBT).

Číst více

„Měla jsem možnost vidět pracovat certifikované ABA profesionály. Bylo to jako krásný film, kde dítě a terapeut jsou v souladu a přirozeně se učí novým věcem. Lidem, kteří mají ABA zafixovanou coby metodu, která násilně předělává lidi s PAS a dělá z nich ‚roboty‘, bych moc přála vidět tyto odborníky při práci. Bohužel je tohle vidět, až na pár výjimek, pouze v zahraničí. Věřím ale, že se tento film bude už brzy promítat i u nás, v naší zemi. Přijďte se na něj podívat a teprve potom si dělejte názor.“

Jana Řeháková