Projekt autismus - Co je to autismus

Co je to autismus?

Autismus je závažné postižení dětského mentálního vývoje. Název autismus pochází z řeckého „autos“, což znamená „sám“ nebo „“. Autismus je možné ve většině případů s určitostí diagnostikovat již ve třetím roce života dítěte.

Pochopení a respekt

Pro rodiče je přijetí této diagnózy a vyrovnání se s nastalou situací velmi emočně náročné. Autistické děti však vnímají svět v jedinečném a svébytném kontextu, který je pro ostatní lidi často neuchopitelný a stěží srozumitelný.

Jak se autismus projevuje?

Mezi projevy autismu patří problémy s vývojem řeči, nestandardní reakce na přijímané informace, neschopnost navazování běžných mezilidských vztahů a stereotypní vzorce chování. Autistické děti vzbuzují dojem, že nemají zájem o další osoby.

Nenavazují oční kontakt, reagují pasivně na citové projevy, dávají přednost předmětům před obličeji, komunikují jen minimálně a neprojevují city ke svým rodičům očekávaným způsobem.

Koho a jak
podporujeme?

Chceme, aby lidé s poruchou autistického spektra (PAS) prožili co nejplnohodnotnější život. Proto se v naší nadaci zaměřujeme na tyto tři oblasti:

Ulehčujeme život konkrétním rodinám, které se starají…

Ulehčujeme život konkrétním rodinám, které se starají o člena trpícího PAS, ať už jde o nákup pomůcek potřebných pro vývoj a učení či vybavení usnadňující každodenní fungování v rodině. Kromě toho podporujeme na individuální bázi také vybrané terapie nebo rodiny v krizových situacích.

Podporujeme instituce, které v ČR prosazují…

Podporujeme instituce, které v ČR prosazují systematické změny zaměřené na lidi s PAS v oblastech sociální podpory či poskytování a financování behaviorálních terapií.

Chceme přispívat k tomu, aby společnost respektovala…

Chceme přispívat k tomu, aby společnost respektovala a chápala lidi s poruchou autistického spektra a naučila se je vnímat jako plnohodnotné členy společnosti. V současnosti připravujeme osvětovou kampaň na školách, která s problematikou autismu seznámí žáky a studenty srozumitelnou a interaktivní formou.

„Cílem naší kampaně je svět, kde být autistou bude stejné, třeba jako mít zlomenou nohu. Nikdo se nebude podivovat nad nezvyklými projevy, nikdo nebude kroutit hlavou nad nevychovaností dítěte. Všichni do jednoho budou vědět.“

Jana Řeháková